BIOMLÉKO.com

Ekologická farma HVOZD

CAPRAC.eu KONTAKT
Poradenství pro zemědělce

Aktuálně se podařilo zajistit financování poradenského programu zaměřeného na podporu produkce biomléka a jeho uvádění na trh:

Konvenčním producentům mléka pomůžeme s přechodem na ekologické zemědělství a produkcí biomléka

Stávajícím producentům biomléka pomůžeme s jeho odbytem za solidní ceny

Oběma výše uvedeným skupinám pomůžeme s realizací faremního zpracování biomléka na biopotraviny

Pokud se stihnete do programu přihlásit, budou tyto služby pro Vás zdarma

Přihláška na  jan.smesny@pro-bio.cz

 

 

Služby pro zemědělce – „zemědělské podnikatele“:

  • Optimalizace hospodaření zemědělského podniku
  • Ekologické zemědělství, chov skotu, ovcí a koz
  • Přímý prodej a faremní zpracování mléka
  • Malá faremní jatka, bourárny a výrobny masných výrobků

 

Poradenství v oblasti optimalizace hospodaření Vašeho podniku

 

Zvažujete investici, rozšíření produkce, zavedení nové výroby? Zakládáte podnik a nejste si jisti svými záměry?

Pokud vám Váš záměr rozmluvíme, může Vám to ušetřit statisíce. Pokud Vám ho nerozmluvíme, máte mnohem větší šanci na úspěch, když budete předem upozorněni na největší problémy, se kterými se téměř s jistotou setkáte.

 

Komplexní poradenství zaměřené na Cross Complience, a oblast BOZP

 

Máte obavy, že při kontrole státními úředníky můžete narazit na problém, o jehož existenci nemáte ani tušení???? Víte, že i drobné porušení předpisu, o jehož existenci ani nevíte Vás může stát nejen pokutu, ale i významnou část dotací??? Proti požáru a krupobití se můžete pojistit, proti úředníkovi, který může napáchat ještě rozsáhlejší škody nikoliv!!!

V rámci poradenské služby projdeme během několika hodin či dnů (podle velikosti Vašeho podniku) fyzicky i dokumentačně všechny potenciální zdroje problémů. Odhalíme číhající nebezpečí a zpracujeme návrh na optimální řešení, odstranění rizik při minimalizaci nákladů.

Aktuálně jsou poradenské služby poskytovány na základě dohody (i meilové nebo telefonické) a zaplacení zálohové faktury.  Přestože v některých případech jsou jenom náklady na cestu (např. jižní Čechy nebo Karlovarsko) téměř desetitisícovou položkou, může Vám návštěva poradce ušetřit mnohonásobně více na zbytečných stavebních investicích a pořizování drahého, nikoliv nezbytného vybavení.

Zájemcům o faremní zpracování a prodej produkce je rovněž doporučen vstup mezi členy Svazu faremních zpracovatelů.  Jako členové tohoto svazu mají při jednání s různými orgány lepší vyjednávací pozici, danou stále rostoucím počtem členů svazu a jeho aktivitami.

Poradenství v oblasti prodeje ze dvora a faremního zpracování

(tato oblast tvoří hlavní náplň naší práce)

Pro malé zemědělské podniky je šancí k prosperitě faremní zpracování a přímý prodej produkce konečnému spotřebiteli. V průběhu roku 2010 až 2017 se nám podařilo uvést do provozu více než 50 malých faremních mlékáren, zpracovávajících kravské, kozí i ovčí mléko a biomléko na sýry a biosýry. Informace o některých z nich najdete na těchto webových stránkách ( www.biomleko.com ) nebo na stránkách Svazu faremních zpracovatelů, které budou spuštěny na doméně  www.zpracovatele.cz  .

 

Pomoc zemědělcům při zpracování žádostí o dotace na modernizaci podniku.

 

Provedeme vyhledání vhodného programu a pomůžeme se zpracováním žádosti i následných dokumentů. Zemědělec má orat, sít, krmit a dojit, papírování může ve většině případů svěřit nám. Začínajícím zemědělcům pomůžeme získat prostředky k rozjezdu vlastního podniku.

Ceník poradenských služeb, schválený představenstvem Komory zemědělských poradců:

  1. Zzákladní tarify poradenské služby – závazné pro členy KZPČR a doporučené všem akreditovaným poradcům takto:

1.1.    Hodinová sazba 500,-Kč/hod

1.2.   Sazba za jednotlivý protokol 10 000,-Kč

1.3.   Sazba za studii proveditelnosti 50 000,-Kč

1.4.   Sazba za zpracování podnikatelského záměru 30 000,-Kč

Samostatně budou účtovány náklady na cestovné, poštovné, laboratorní rozbory atd. služby, které poradce potřebuje pro svoji kvalifikovanou činnost pro svého zákazníka. Tyto ceny jsou bez DPH.
grass