BIOMLÉKO.com

Ekologická farma HVOZD

CAPRAC.eu KONTAKT
KONTAKT

Kontakt:

Povinné údaje  dle § 13 a Obchodního zákoníku:

§ 13a

Obchodní listiny

(1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové stránky“) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

AMALTHEA s.r.o.

se sídlem 798 55 Hvozd 59

IČO 25338081

zapsaná do Obchodního rejstříku dne 6.5.1997 C26122 u Krajského soudu v Brně

e-meil:  farma.hvozd@centrum.cz

tel.: 777 26 26 94

 
grass