BIOMLÉKO.com

Ekologická farma HVOZD

CAPRAC.eu KONTAKT
K současné situaci 1. Září, 2017

Vážení přátelé,  návštěvníci těchto stránek

Naprostá většina z Vás jsou zemědělci, moji klienti v rámci poradenství, faremní výrobci sýrů a jiných produktů, účastníci našich kurzů, námi pořádaného festivalu Sýr v Mikulově či členové Svazu faremních zpracovatelů.

Přesto i v návalu práce, kterou děláme, musíme vnímat to , co se děje v celé společnosti.

V prvních dnech května jsme viděli v televizních zprávách novou variantu staré pohádky o pyšné princezně. Hláška „Odvolávám co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil…“  v provedení  předsedy vlády však příliš důvěry v budoucí vývoj v tomto státě neslibuje.

Prohlášení téhož pána, že jde podat demisi, ale raději jí s sebou nepřinesl, následný pokyn, připomínající starého ovčáka, ukazujícímu svému psovi holí „na místo“,  hledání nového ministra financí stylem …našli.. nenašli…, po jeho konečném nalezení jeho prohlášení, že státní kasa, převzatá po jeho nejskvělejším předchůdci je prázdná …

Mohl bych pokračovat, ale většina z Vás to jistě zaregistrovala  … . Aktuální dění tyto starší události jistě brzo překoná.

Extrémní nárůst byrokracie dosáhl úrovně, kdy je již dávno zcela nemožné sledovat své povinnosti byť jen v jedné úzké oblasti.  Příručka pro žadatele k „jednotné žádosti“ má jenom 182 stran, ale existuje k ní ještě samostatná příručka k „agroenvironmentálním opatřením“ o 114 stranách, další samostatná k „ekologickému zemědělství“ o 58 stranách, k tomu průvodce zemědělce ke kontrolám cross complience o 195 stranách a …… mohl bych pokračovat ještě několik odstavců.

Přes nesporné úspěchy v rozvoji faremního zpracování, kdy z 8 (slovy osmi) malých faremních mlékáren v roce 2010 jich je v současnosti 177 (slovy stosedmdesátsedm), kdy se podařilo zbavit těchto 177 nejmenších provozů povinnosti uvádět výživové údaje na svých výrobcích, včetně množství tuku (uvádí se pouze sušina) dokázal stát se svými úředníky, (navíc obohacenými o definitivu ve svých funkcích a příplatky na platech) za tu dobu vytvořit desítky dalších povinností, naši normální práci téměř znemožňujících. Už jen nárůst počtu úředníků o 30 tisíc za poslední 4 roky znamená, že musíme na daních odvést navíc  peníze na jejich platy.

Kromě toho lze vysledovat celou řadu jevů v mezinárodní situaci, které uvedený stav nepochybně jenom zhoršují.

Na základě toho jsem došel k závěru, že blížící se volby do poslanecké sněmovny a o něco pozdější volby prezidenta republiky jsou poslední legální možností, jak tento vývoj zvrátit nebo alespoň výrazně přibrzdit. Rozhodl jsem se tedy neužívat si relativního klidu poté, co jsem provozovanou ekofarmu AMALTHEA předal již dospělé dceři Barboře ale vstoupit do politiky a pokusit se ovlivnit vývoj ve prospěch malých a středních českých zemědělců účinnějšími prostředky, než jaké mám k dispozici na dvoře statku ve Hvozdě.

V současné době tedy kandiduji za stranu ROZUMNÍ do poslanecké sněmovny parlamentu. Jsem na prvním místě kandidátky v Olomouckém kraji, kde bydlím a jsem odpovědný za přípravu a realizaci programu v oblasti zemědělství a potravinářství.

Kromě toho jsem se zapojil do tvorby kandidátek v ostatních krajích a na řadě z nich jsou ochotni se zapojit do práce ve Váš prospěch další zemědělští odborníci, zemědělci či potravináři.  Z těch, co znáte, mohu jmenovat např. v Libereckém kraji paní Ing. Hanu Řehořkovou, a paní Ivanu Körnerovou, chovatelku a zootechničku, v Olomouckém kraji pana Ing. Petra Davida, ve Zlínském kraji Ing. Josefa Mrázka z Mlékárenské školy v Kroměříži, v Jihomoravském kraji paní Zuzku Moučkovou, provozovatelku malé mlékárny a další lidi, kteří problémy znají a budou mít snahu je řešit.

Ve středu 19. 7. oznámil svoji kandidaturu na prezidenta České republiky mgr. Petr Hannig. Současně oznámil mj. i to, že pro otázky zemědělství a potravinové soběstačnosti státu si mě vybral jako poradce.  Nyní probíhá sběr podpisů pro jeho kandidaturu.

To, jestli tyto dva kroky zůstanou jenom výkřikem, nebo umožní vytvořit pro Vás během příštích  4 – 5 let přijatelné podmínky pro Vaši práci už záleží hlavně na Vás. Na tom, jestli nás svými hlasy, hlasy své rodiny, svých přátel a známých vytvořením těchto ROZUMNÝCH podmínek pro svou práci pověříte. Jak v říjnových volbách do poslanecké sněmovny, tak v následných volbách prezidentských.

Ve Hvozdě dne 31. 8. 2017

Ing. Ivan Hrbek

akreditovaný zemědělský poradce

předseda Svazu faremních zpracovatelů
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

grass