BIOMLÉKO.com

Ekologická farma HVOZD

CAPRAC.eu KONTAKT
BIO Mléčné výrobky

Ceník a sortiment našich výrobků najdete zde:

http://biomleko.com/dalsi-stranka/

Kozí mléko, dietní potravina i přirozený lék

Příznivé účinky kozího mléka na lidský organismus byly známy již ve starověku. Kozí mléko sloužilo v mnoha náboženstvích jako oběť slunci. Sloužilo rovněž jako pokrm bohů, mladého Dia kojila mlékem koza Amalthea, když jej jeho matka ukrývala před otcem. Když si tato koza jednou ulomila roh, naplnila ho jedna z nymf vzácnými plody a učinila z něj symbol požehnání – dnešní roh hojnosti. Koza byla také hlavní obětinou Diovi a Heře, která jedla nejraději kozí maso. A Bakchus, bůh vína a radovánek, seděl na voze, taženém kozím spřežením. Koza byla zvířetem boha slunce i v indické mytologii. Na rozdíl od pohanské mytologie byla v pozdějším křesťanství koza odmítána a kozel byl dáván do vztahu s ďáblem /kopyta, rohy, ocas/. V podobě kozla také přicházel ďábel na sabaty čarodějnic. Obdobně jako křesťanství se ke kozám, které jaksi nezapadaly do modelu socialistické vesnice, choval i režim minulých let.

Již ve starověku byly známy léčivé účinky kozího mléka. Starořecký lékař Hippokrates používal kozí mléko jako lék proti mnoha nemocím. Paracelsus, přírodovědec a lékař, který žil v 16. století, přisuzoval kyselině mléčné z kozího mléka mimořádně léčivé účinky. V18. a19. století byly v královských lázních v městě Wilbad u Kreut předepisovány denní koupele v syrovátce. Kozí mléko při pravidelné konzumaci mimořádně účinně pomáhalo v léčbě plicních chorob a jiných onemocnění dýchacích cest. V 18-tém století zaznamenal největší rozvoj chov koz v Německu v hornických koloniích. Horníci považovali kozí mléko za nejlepší lék proti plicní tuberkulóze.

Léčebné účinky kozího mléka jsou zřejmě výsledkem toho, že koza spásá až 450 druhů rostlin a rostlinné alkaloidy, které přechází do mléka, působí na lidský organismus léčivě. Příslovečná mlsnost koz je pro konzumenta kozího mléka tou nejlepší zárukou. Ti chovatelé, kteří umožní kozám volnou pastvu v druhově pestrém porostu, mohou potvrdit, že koza vybírá jednotlivé rostliny stejně pozorně, jako babka kořenářka vybírá bylinky pro svou kouzelnou čajovou směs.

Kozí mléko má ve srovnání s kravským jiný poměr jednotlivých druhů bílkovin. Proto je velmi často přijímáno bez problémů i lidmi, alergickými na mléčnou bílkovinu. Každý, kdo má na kravské mléko alergii by měl kozí mléko vyzkoušet a rozhodnout se podle vlastních zkušeností. Poslední výzkumné studie udávají, že zatímco ovčí mléko obsahuje asi 60 potenciálních alergenů (látek, které mohou vyvolat alergické reakce), kravské jich obsahuje kolem třiceti a kozí pouze sedm.

Jedinou faktickou nevýhodou kozího mléka je jeho nedostatek v zimních měsících. Koza si přes tisíciletí domestikace zachovala přirozenou sezónnost říje a tak se kůzlata rodí zpravidla na přelomu zimy a jara. Několik posledních týdnů před porody kůzlat se kozy již nedojí, nebo velmi málo a několik prvních týdnů po porodech kůzlat zase většinu mléka vypijí kůzlata.

Abychom překlenuli toto období, doplnili jsme chov koz o skupinku dojených krav. V zimním období tedy nabízíme produkty z kravského mléka, po zbytek roku nabízíme jak kozí, tak i kravské mléko a produkty z něj.
grass